KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ - TIN HỌC (đến 13/11/2016);
THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (từ 13/5/2017)
TỈNH KIÊN GIANG

  [Về trang chủ xem tin tức] * GHI CHÚ (tra cứu kết quả từ 2007 đến nay):
 - Đã có kết quả của các khóa thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, từ 24/4/2022-24/4/2022 (ngày đăng tin 17/5/2022).
 - Các đơn vị, thí sinh chú ý nếu có sai sót về thông tin cá nhân thì mang theo Giấy báo thi, Khai sinh,
 CMND trực tiếp đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang (phòng một cửa)
 để chỉnh sửa ngay, tránh trường hợp sau khi cấp CC bị sai lệch thông tin cá nhân.

 - Đã có kết quả của các khóa thi chứng chỉ tiếng DTTS (Khmer) từ 25/4/2021-25/4/2021 (ngày đăng tin 17/5/2022).
 - Các đơn vị, thí sinh chú ý nếu có sai sót về thông tin cá nhân thì mang theo Giấy báo thi, Khai sinh,
 CMND trực tiếp đến Phòng KT&QLCLGD (gặp Thầy Minh)
 để chỉnh sửa ngay, tránh trường hợp sau khi cấp CC bị sai lệch thông tin cá nhân.

 DÀNH CHO HỌC VIÊN
 Nhập SBD:             (000000)
 Hoặc nhập họ tên:   (Unicode có dấu)
 Hoặc nhập họ tên (không dấu):   (không dấu)
 Hoặc nhập số vào sổ cấp CC:   (00/000 00.00.000)
                                


lượt truy cập
lượt truy cập

Phòng Quản lý chất lượng và Công nghệ thông tin, Trung tâm GDTX tỉnh - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang